Türkiye Deprem Tehlike Haritası

Zelzele, Türkiye’nin göz ardı edilemeyecek gerçeklerinden
biri. Pek oldukça noktası değişik fay hatları üstünde yer edinen Türkiye, zelzele
kuşağı memleketleri içinde kabul ediliyor ve bu yüzden de Türkiye’de yaşayan
her insanın zelzele mevzusunda önlemli davranması gerekmekte. Peki Türkiye zelzele
haritası nasıldır, Türkiye’nin zelzele alanları nerelerdir, biliyor musunuz?
İşte bu mühim mevzu üzerinde bilmenizde fayda olacak bütün ayrıntılar…

Zelzele Riziko Haritası
Ne Anlamına gelir?

Zelzele riziko haritası, belli bir bölgenin taşımış olduğu zelzele
potansiyelini meydana koyan hususi emekler olması sebebiyle büyük ehemmiyet taşıyor.
Zelzele inceleme müesseseleri ve üniversitelerin ortaklaşa emekleri ile
hazırlanan riziko haritaları, belli bölgelerdeki fay hatlarının yoğunluğunu,
enerji birikimini ve zelzeleye yol açma olabilirliğini belirterek zelzeleye karşı
alınması ihtiyaç duyulan önlemler üzerinde toplumları bilinçlendiriyor. Zelzele
haritası türleri, değişik ölçeklerde hazırlanabiliyor. Yerküre genelindeki
zelzele potansiyelini dikkat çeken geniş ölçekli haritalar hazırlandığı şeklinde memleket ve
kent özelinde de harita yapılan çalışmalara imza atılıyor. 

Türkiye Zelzele
Haritası Nasıldır?

Türkiye geneli amacıyla 2018 senesinde hazırlanan AFAD zelzele
haritası, ülkede mevcut olan fay hatlarının yoğunluğunu ve son mevzusunu gözler
önüne seriyor. AFAD’ın hazırladığı zelzele haritası incelendiğinde,
aşağıdaki fay hatlarının halen etken vaziyette bulunduğunu gözlemlenebiliyor.

 • Şimal
  Anadolu Fay Hattı:
  Saroz Körfezi’nden Van Gölü’ne kadar bir çizgi halinde
  uzanan fay hattı, Türkiye’de en oldukça dikkatli olunması ihtiyaç duyulan hat olarak öne
  çıkıyor. Marmara Denizi, Adapazarı, Tosya ve Erzincan’ı da kapsayan hat, gün
  süresince Türkiye’de yaşanmış en büyük depremlerin de merkezi olarak dikkat
  çekiyor.
 • Doğu
  Anadolu Fay Hattı:
  Hatay’dan Bingöl’e kadar uzanan hat, Kahramanmaraş,
  Adıyaman, Elazığ ve Malatya’yı da kapsıyor. Türkiye’nin doğu bölgesinde
  gerçekleştirilen depremlerin mühim bir kısmı, Doğu Anadolu Fay Hattı üstünde
  gerçekleşiyor.
 • Garp
  Anadolu Fay Hattı: 
  Fazlaca parçalı bir fay hattı olan Garp Anadolu Fay
  Hattı, Ege bölgesinde şimal – cenup yönünde uzanıyor ve Ege merkezli
  depremlerin ana hattı olarak biliniyor.

İstanbul Zelzele
Haritası Hangi Alanları Kapsar?

İstanbul, Şimal Anadolu Fay Hattı üstünde olması sebebiyle
birinci derecede zelzele bölgesi olarak kabul ediliyor. İstanbul ilçelerinin
zelzele potansiyelini tespit etmek amacıyla ise İstanbul zelzele haritası emsalleri
hazırlanıyor. Mühim kurumların imzasını taşıyan bu haritalara nazaran İstanbul’un
zelzele haritası ise şu şekilde şekilleniyor:

 • Bakırköy
  – Güngören Hattı:
  Uzmanlara nazaran Bakırköy’den Güngören’e kadar uzanan yer,
  zelzele yönünden en riskli bölgelerin başlangıcında yer ediniyor. Kireçli topraktan
  meydana gelen zemini sebebiyle zelzele yönünden çekince talep eden bölge, önlem
  alınması ihtiyaç duyulan lokasyonlar içinde başı çekiyor.
 • Kurbağalıdere:
  Kadıköy’ün merkezi sayılabilecek bir pozisyonda mevcut olan Kurbağalıdere, kil ve
  çamurdan meydana gelen zemin tipi sebebiyle potansiyel riziko taşıyan İstanbul semtleri
  içinde bulunuyor. Bölgenin duyarlı yapısı sebebiyle Kurbağalıdere ve Kuşdili
  bölgesindeki bütün yapıların mühim önlemler almasında yarar bulunuyor.
 • Cankurtaran
  – Büyükçekmece Hattı:
  Cankurtaran, Ayasofya, Fatih, Edirnekapı,
  Küçükçekmece ve Büyükçekmece’yi kapsayan hat, yumuşak zemini sebebiyle
  İstanbul’un en riskli alanlarından birini teşkil ediyor. Bu noktalarda ikamet
  edenlerin ömür sürdükleri yapıları güçlendirmeleri, ihtimaller içinde bir zelzele tehlikesine
  karşı yaşamsal ehemmiyet taşıyor.

Zelzeleye Karşı Hangi
Önlemler Alınmalıdır?

Zelzele mevzusunda alınması ihtiyaç duyulan önlemlerin başlangıcında,
binaların güçlendirilmesi geliyor. Sütun, kiriş şeklinde bölümlerin hususi
desteklerle dayanıklı hale getirilmesi, ihtimaller içinde bir zelzele halinde binaların
dayanıklılığını çoğaltarak büyük yarar sağlıyor. Zemin etüdü yapılması ve zayıf
zeminli binaların terk edilmesi de zelzele mevzusunda alınabilecek tedbirler
içinde bulunuyor. Mecburi zelzele sigortası DASK işlemlerini gerçekleştirmek
de zelzele evvelinde ne olursa olsun başlaması ihtiyaç duyulan adımlar içinde başı çekiyor.

Siz de hanenizi zelzeleye karşı sigortalamak isterseniz, derhal Sigorta Cini’ndeki en ideal DASK seçeneklerine göz atabilirsiniz. Depremin, zelzele nedenli yangınların ve zelzele kaynaklı patlamaların evlerinizde oluşturabileceği hasara karşı en güçlü tedbirleri alabilir, Sigorta Cini’nin kullanışlı sistemi yardımıyla sigorta işlemlerinizi online olarak saniyeler arasında tamamlayabilirsiniz.

Kaynak: 

https://zelzele.afad.gov.tr/deprem-tehlike-haritasi https://www.bolgegundem.com/istanbulda-deprem-riski-olan-ilceler-istanbul-zemini-saglam-ilceler-2019-1017994h.htm

Tavsiye Edilen Yazılar